Hjem

Østjysk Industri Forening

Velkommen til Østjysk Industri Forenings hjemmeside.

Vi har eksisteret siden 40'erne som en lokal forening for fremstillingsvirksomheder, som er beskæftiget indenfor jern- og metalområdet og den elektromekaniske branche.

Foreningen nyder ikke alene anerkendelse hos ledere og ledende medarbejdere i medlemsvirksomhederne, men også arbejdstagersiden respekterer arbejdet, som bl.a. omfatter udarbejdelse af en fælles lønstatistik.

Det lokale præg og de sammenfaldende interesser har været foreningens kendetegn i alle årene.

Mulighederne for et snævert samarbejde og en koordinering på løn- og personaleområdet, samt arbejdet for, at den tilgængelige arbejdskraft er bedst muligt kvalificeret gennem elev-, lærlinge- og efteruddannelse, er netop det centrale i arbejdet.

Alle er enige om, at Østjysk Industri Forening har stor betydning som fagligt forum, som erfa-gruppe i Dansk Industri og som mødested for ledere og ledende medarbejdere.

Den erfaringsudveksling, der finder sted på de lukkede ledermøder, den orientering og debat om aktuelle forhold, der sker på de større medlemsmøder og den udvikling/uddannelse, der gives på informationsmøderne er blevet en del af traditionerne i medlemsvirksomhederne.

Foreningens formål

Som det fremgår af lovene er det Østjysk Industri Forenings formål at samle alle interesserede virksomheder, for at

  • varetage og fremme deres fælles interesser,
  • tilvejebringe en vis ensartethed og koordinering på faglige områder,
  • formidle faglig vejledning,
  • støtte de enkelte medlemmer og virksomheder inden for foreningen.

 

God fornøjelse.